kontakt
Ekopracowania


Klucz do Kariery

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYW

Raport z Ewaluacji zewnętrznej
Wyszukiwarka raportówDyrektor

XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
mgr Jolanta Kalisiak
tel../fax 42 657 49 30
e-mail:
lo24@szkoly.lodz.pl
jkalisiak@onet.eu


Zastępca dyrektora

XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
mgr Elżbieta Zięba
tel../fax 42 657 49 30
e-mail:
lo24@szkoly.lodz.pl
elzbieta.zieba@wp.pl